SimCity Wiki

We've Moved! Just as Gamepedia has joined forces with Fandom, this wiki had joined forces with our Fandom equivalent. The wiki has been archived and we ask that readers and editors move to the now combined wiki on Fandom. Click to go to the new wiki.

READ MORE

SimCity Wiki
Advertisement

Energia to jeden z podstawowych surowców, bez których miasto nie będzie w stanie się rozwijać. Zbyt długie przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą spowodować, że mieszkania zostaną porzucone, a sklepy i firmy zostaną zamknięte.

W grze występuje kilka typów elektrowni o różnym poziomie ekologiczności i generowanych zanieczyszczeniach. Rozwijające się miasto potrzebuje coraz więcej energii, co wymusza rozbudowywanie budynku elektrowni, a nawet przejście na inny typ elektrowni.

Mapa energii

Podczas włączonego menu Prąd dostępne są następujące mapy: Prąd: pokazuje które budynki są zasilane, a które nie. Wiatr: pokazuje kierunek wiatru. Zanieczyszczenie powietrza: pokazuje lokalizacje, gdzie i jakie jest zanieczyszczenie powietrza oraz ilość generowanych zanieczyszczeń dla każdego budynku. Promieniowanie: pokazuje lokalizacje, gdzie i jakie jest promieniowanie oraz ilość generowanego promieniowania dla każdego budynku.

Elektrownie

  • Elektrownia wiatrowa
  • Elektrownia węglowa
  • Elektrownia na ropę naftową
  • Elektrownia słoneczna
  • Elektrownia jądrowa

W menu Prąd występuje również budynek o nazwie Stacja ładowania aut Nissan Leaf, który nie produkuje prądu. Został on wydany jako darmowy dodatek (sponsorowany), dzięki któremu po jego umieszczeniu po mieście zaczną jeździć samochody Nissan Leaf.

Moduły elektrowni

Wszystkie elektrownie są budowane z podstawowymi modułami. Mogą zostać one usunięte i zastąpione bardziej zaawansowanymi modułami.

Moduł Zasób Pobór Moc Utrzymanie (godz.) Koszt na MW (+zasoby) Zanieczyszczenia Uwaga
Mała turbina o poziomej osi obrotu Wiatr b.d. 3 MW Simoleon.png 40 Simoleon.png 13,33 brak Moc przy prędkości wiatru 10 km/h.
Duża turbina o poziomej osi obrotu Wiatr b.d. 5,1 MW Simoleon.png 60 Simoleon.png 11,76 brak Moc przy prędkości wiatru 10 km/h.
Turbina o pionowej osi obrotu Wiatr b.d. 15 MW Simoleon.png 170 Simoleon.png 11,33 brak Moc przy prędkości wiatru 10 km/h.
Brudny generator węglowy Węgiel 4,3 tony 75 MW Simoleon.png 425 Simoleon.png 5,60 dużo
Zaawansowany generator węglowy Węgiel 8,6 tony 75 MW Simoleon.png 375 Simoleon.png 5,00 średnio
Czysty generator węglowy Węgiel 5,8 tony 75 MW Simoleon.png 600 Simoleon.png 8,00 mało
Konwencjonalny generator na ropę naftową Olej 36 tys. bar. 150 MW Simoleon.png 756 Simoleon.png 5,04 dużo
Turbina spalinowa Olej 12 tys. bar. 150 MW Simoleon.png 1 185 Simoleon.png 7,90 średnio
Czysty generator na ropę naftową Olej 24 tys. bar. 150 MW Simoleon.png 1 295 Simoleon.png 8,63 mało
Elektrownia słoneczna Słońce b.d. 12,1 MW Simoleon.png 105 Simoleon.png 8,68 b.d. Moc w godzinach szczytu.
Elektrownia słoneczna CSP Słońce b.d. 37,5 MW Simoleon.png 320 Simoleon.png 8,53 b.d. Moc w godzinach szczytu.
Reaktor termiczny I generacji Woda b.d. 200 MW Simoleon.png 1 200 Simoleon.png 5,04 Promieniowanie Zanieczyszcza tylko wtedy, kiedy pracują niewyedukowani simowie.
Reaktor termiczny II generacji Woda b.d. 400 MW Simoleon.png 2 300 Simoleon.png 7,90 Promieniowanie Zanieczyszcza tylko wtedy, kiedy pracują niewyedukowani simowie.
Reaktor prędki Woda b.d. 600 MW Simoleon.png 3 200 Simoleon.png 8,63 Promieniowanie Zanieczyszcza tylko wtedy, kiedy pracują niewyedukowani simowie.

Wskazówki

Tip.png Nadwyżki energii mogą być sprzedawane do sąsiednich miast w regionie.
Tip.png Prąd może być kupowany od sąsiednich miast w regionie.
Tip.png Elektrownie mogą pobierać zasoby bezpośrednio z globalnego rynku. Import jednak się mniej opłaca niż wykorzystywanie zasobów z wydobycia (jeśli dany zasób wydobywasz w mieście).
Advertisement